TANDOOR RESTAURANT

TANDOOR RESTAURANT Northern Indian cuisine

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3930 4839


Tandoor Restaurant 

39A-39B Ngô Đức Kế
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Ba
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Tư
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Năm
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Sáu
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Thứ Bảy
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30
Chủ Nhật
11:00 - 14:30
17:00 - 22:30